Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - общинска собственост в с. Цар Асен

30/8/2019
 
ТЪРГЪТ НЕ Е ПРОВЕДЕН, ПОРАДИ ЛИПСА НА ПОДАДЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ В СРОК ДО 26.08.2019 г.!   30/08/2019