Обява за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот - общинска собственост в с. Цар Асен

12/8/2019