[<div id="bodyContent"><h1>БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ СЛЕД 01.01.2019г.</h1><h6>7/1/2019</h6><div id="breadcrumb"><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00000B46?Opendocument">Община Алфатар</a></div><div dir="ltr">&nbsp;</div><div class="DisplaySubpages" style="margin-bottom: 15px;"><ul><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001ECB2?OpenDocument">Финансов отчет на община Алфатар към 30.06.2022 год.</a> - 29/7/2022</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001EAF2?OpenDocument"> Месечен отчет за Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, капиталови разходи и информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 30.06.2022 г. </a> - 14/7/2022</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001EAAA?OpenDocument">ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр. АЛФАТАР КЪМ 30.06.2022г. </a> - 8/7/2022</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001EA72?OpenDocument">ПРИЕТ Е ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИ ЗА СЕС КЪМ 31.12.2021 Г.</a> - 1/7/2022</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001E94A?OpenDocument">Месечен отчет за Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, капиталови разходи и информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 31.05.2022 г.</a> - 13/6/2022</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001EABA?OpenDocument">ЗАПОВЕД И ПРАВИЛА ЗА РЗ НА ДИРЕКТОР ДГ 2022</a> - 31/5/2022</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001E82E?OpenDocument">ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на Отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Алфатар за 2021 година.</a> - 23/5/2022</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001E6DA?OpenDocument"> Тримесечен отчет за Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, капиталови разходи към 31.03.2022 г</a> - 26/4/2022</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001E75A?OpenDocument">БАЛАНС И ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ КЪМ 31.03.2022Г. НА ОБЩИНА АЛФАТАР</a> - 26/4/2022</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001E60E?OpenDocument">ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр. АЛФАТАР КЪМ 31.03.2022г.</a> - 13/4/2022</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001E602?OpenDocument"> Месечен отчет за Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, капиталови разходи и информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 31.03.2022 г. </a> - 12/4/2022</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001E5BE?OpenDocument">ПРИЕТ БЮДЖЕТ 2022 г.</a> - 7/4/2022</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001DCCE?OpenDocument">ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022 НА ОБЩИНА АЛФАТАР</a> - 16/3/2022</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001DC7E?OpenDocument"> Месечен отчет за Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, капиталови разходи и информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 28.02.2022 г.</a> - 11/3/2022</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001DB2E?OpenDocument">БАЛАНС И ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ КЪМ 31.12.2021Г. НА ОБЩИНА АЛФАТАР</a> - 23/2/2022</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001DB0A?OpenDocument">ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СЕС, ЧУЖДИ СРЕДСТВА И КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2021 Г. НА ОБЩИНА АЛФАТАР</a> - 23/2/2022</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001D9EE?OpenDocument"> Месечен отчет за Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, капиталови разходи и информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 31.01.2022 г.</a> - 15/2/2022</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001DADA?OpenDocument">ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" гр. АЛФАТАР КЪМ 31.12.2021г.</a> - 28/1/2022</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001D972?OpenDocument">ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ НА ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр. АЛФАТАР КЪМ 31.12.2021г.</a> - 27/1/2022</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001D8AE?OpenDocument"> Месечен отчет за Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, капиталови разходи и информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 31.12.2021 г. </a> - 17/1/2022</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001D6A2?OpenDocument"> Месечен отчет за Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, капиталови разходи и информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 30.11.2021 г. </a> - 15/12/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001D6C2?OpenDocument">АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР КЪМ М.ДЕКЕМВРИ 2021 Г.</a> - 15/12/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001D65E?OpenDocument">ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТЧЕТ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2021 И ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2022</a> - 13/12/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001D656?OpenDocument">ДОКЛАДНА И ПРИЛОЖЕНИЕ №1 АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОИМЕНЕН СПИСЪК КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ ДЕКЕМВРИ 2021</a> - 13/12/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001D5CE?OpenDocument"> Месечен отчет за Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, капиталови разходи и информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 31.10.2021 г. </a> - 11/11/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001D52A?OpenDocument">БАЛАНС И ОБОРОТНА ВЕДОМОСТ КЪМ 30.09.2021Г. НА ОБЩИНА АЛФАТАР</a> - 26/10/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001D4DE?OpenDocument">Отчет за Касово изпълнение на бюджета, Сметки за средства от ЕС и Капиталови разходи на ОУ "Христо Ботев"гр.Алфатар към 30.09.2021 год.</a> - 26/10/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001D506?OpenDocument">ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СЕС, ЧУЖДИ СРЕДСТВА И КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ 30.09.2021 Г. НА ОБЩИНА АЛФАТАР</a> - 26/10/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001E7E2?OpenDocument">ПРИЕТ Е ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИ ЗА СЕС КЪМ 30.06.2021 Г.</a> - 25/10/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001D47E?OpenDocument">АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2024 Г.</a> - 20/10/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001D456?OpenDocument"> Месечен отчет за Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, капиталови разходи и информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 30.09.2021 г. </a> - 14/10/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001D426?OpenDocument">КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021г. НА ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр. АЛФАТАР</a> - 12/10/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001D326?OpenDocument">Месечен отчет за Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, капиталови разходи и информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 31.08.2021 г.</a> - 14/9/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001D14A?OpenDocument">Месечен отчет за Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, капиталови разходи и информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 31.07.2021 г.</a> - 10/8/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001D006?OpenDocument">Тримесечен отчет за Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства и Капиталови разходи към 30.06.2021 год.</a> - 26/7/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001D02A?OpenDocument">Финансов отчет на община Алфатар към 30.06.2021 год.</a> - 26/7/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001CF36?OpenDocument"> Месечен отчет за Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, капиталови разходи и информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 30.06.2021 г.</a> - 13/7/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001CF42?OpenDocument">КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021г. НА ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр. АЛФАТАР</a> - 13/7/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001CF6A?OpenDocument">Отчет за Касово изпълнение на бюджета, Сметки за средства от ЕС и Капиталови разходи на ОУ "Христо Ботев"гр.Алфатар към 30.06.2021 год.</a> - 13/7/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001E7C6?OpenDocument">ПРИЕТ Е ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИ ЗА СЕС КЪМ 31.12.2020 Г.</a> - 30/6/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001CDA6?OpenDocument">ОБЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА 2020 Г.</a> - 11/6/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001CD82?OpenDocument"> Месечен отчет за Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, капиталови разходи и информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 31.05.2021 г. </a> - 7/6/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001C3CE?OpenDocument">Месечен отчет за Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, Капиталови разходи и информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 30.04.2021 год.</a> - 12/5/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001C342?OpenDocument">Тримесечен отчет за Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства и Капиталови разходи към 31.03.2021 год.</a> - 29/4/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001C31E?OpenDocument">Финансов отчет на община Алфатар към 31.03. 2021 год.</a> - 29/4/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001C236?OpenDocument">КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021г. НА ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр. АЛФАТАР</a> - 15/4/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001C212?OpenDocument">Отчет за Касово изпълнение на бюджета и СЕС на ОУ "Христо Ботев"гр.Алфатар към 31.03.2021 год.</a> - 14/4/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001C202?OpenDocument">Месечен отчет за Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, Капиталови разходи и информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 31.03.2021 год.</a> - 13/4/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001C0AE?OpenDocument">Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, Капиталови разходи и информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 28.02.2021 год.</a> - 15/3/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001BE8A?OpenDocument">Годишен финансов отчет на община Алфатар за 2020 год.</a> - 16/2/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001BE5E?OpenDocument">Касов отчет на община Алфатар към 31.12.2020 год. </a> - 16/2/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001BE42?OpenDocument">Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 31.01.2021 год.</a> - 15/2/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001BDEA?OpenDocument">ПРИЕТ БЮДЖЕТ 2021</a> - 10/2/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B532?OpenDocument">КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ЧЕТВЪРТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020г. НА ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр. АЛФАТАР</a> - 27/1/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B48A?OpenDocument">ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020г. НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. АЛФАТАР</a> - 21/1/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B36E?OpenDocument">Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 31.12.2020 год.</a> - 14/1/2021</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B296?OpenDocument">ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2021</a> - 31/12/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B176?OpenDocument">АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2020 Г.</a> - 22/12/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B0FA?OpenDocument">ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТЧЕТ НА ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА 2020 И ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА 2021</a> - 17/12/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B0DE?OpenDocument">ДОКЛАДНА И ПРИЛОЖЕНИЕ №1 АКТУАЛИЗАЦИЯ ПОИМЕНЕН СПИСЪК КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ КЪМ ДЕКЕМВРИ 2020</a> - 16/12/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001B0A6?OpenDocument">Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 30.11.2020 год.</a> - 11/12/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001AFAE?OpenDocument">Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 31.10.2020 год.</a> - 11/11/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001AEF6?OpenDocument">Финансови отчети на община Алфатар към 30.09.2020 год. - трето тримесечие</a> - 3/11/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001AE02?OpenDocument">КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020г. НА ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр. АЛФАТАР</a> - 16/10/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001ADAE?OpenDocument">Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 30.09.2020 год.</a> - 13/10/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001A57A?OpenDocument">ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020г. НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. АЛФАТАР</a> - 12/10/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001E7BE?OpenDocument">ПРИЕТ Е ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СМЕТКИ ЗА СЕС КЪМ 30.06.2020 Г.</a> - 1/10/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001A4B6?OpenDocument">Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 31.08.2020 год.</a> - 14/9/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001A106?OpenDocument">Финансови отчети на община Алфатар към 30.06.2020 год. - второ тримесечие, първо шестмесечие</a> - 20/8/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001A2D6?OpenDocument">Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 31.07.2020 год.</a> - 11/8/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001A04A?OpenDocument">ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020г. НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. АЛФАТАР</a> - 15/7/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00019FE2?OpenDocument">Касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 30.06.2020 год.</a> - 13/7/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001A076?OpenDocument">КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020г. НА ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр. АЛФАТАР</a> - 10/7/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00019F92?OpenDocument">ПРИЕТ Е ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2019 Г. НА ОБЩИНА АЛФАТАР</a> - 7/7/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001944E?OpenDocument">Касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства, информация за извършените разходи, свързани с коронавируса към 31.05.2020 год.</a> - 8/6/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000194E6?OpenDocument">ОБЯВА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА 2019 Г.</a> - 3/6/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001907A?OpenDocument">Kасовото изпълнение на Бюджет, СЕС и чужди средства към 30.04.2020 год.</a> - 12/5/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00018F26?OpenDocument">ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020г. НА ОБЩИНА АЛФАТАР</a> - 27/4/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00018E72?OpenDocument">ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020г. НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. АЛФАТАР</a> - 22/4/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00018DDE?OpenDocument">КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020г. НА ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр. АЛФАТАР</a> - 10/4/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00018DD2?OpenDocument">Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за месец март 2020 год.</a> - 10/4/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00018D3A?OpenDocument">НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ ЗА 2020 НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР.АЛФАТАР</a> - 27/3/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00018B3E?OpenDocument">Касово изпълнение на бюджета, СЕС, чужди средства и просрочия за месец февруари 2020 год. </a> - 12/3/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000189DA?OpenDocument">Годишен финансов отчет на община Алфатар за 2019 год.</a> - 21/2/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00018A3A?OpenDocument">Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства към 31.12.2019 год.</a> - 21/2/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00018946?OpenDocument">Kасовото изпълнение на бюджета, СЕС и чуждите средства за м-ц януари 2020 год. на Община Алфатар</a> - 13/2/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001878E?OpenDocument">ПРИЕТ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА 2020 г.</a> - 6/2/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000186AE?OpenDocument">КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2019г. НА ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр. АЛФАТАР</a> - 21/1/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001866E?OpenDocument">Касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чуждите средства за м-ц декември 2019 год. </a> - 13/1/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00018622?OpenDocument">ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА БЮДЖЕТ 2020</a> - 3/1/2020</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00017D56?OpenDocument">ДОКЛАД ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА КЪМ 12-2019</a> - 19/12/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00017CE6?OpenDocument">Касовото изпълнение на бюджета, СЕС и чуждите средства за м-ц ноември 2019 год.</a> - 12/12/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00017D62?OpenDocument">АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ КЪМ ДЕКЕМВРИ 2019 г.</a> - 6/12/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00017B42?OpenDocument">Касовото изпълнение на бюджета, СЕС, чуждите средства и просрочията за м-ц октомври 2019 год. </a> - 19/11/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00017922?OpenDocument">Kасовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за третото тримесечие на 2019 г.</a> - 23/10/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000178E2?OpenDocument">КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019г. НА ОУ "ХРИСТО БОТЕВ" ГР. АЛФАТАР</a> - 23/10/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00017836?OpenDocument">Kасовото изпълнение на бюджета, СЕС, чужди средства и справка за просрочените вземания за месец септември 2019 год. </a> - 14/10/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001778A?OpenDocument">Касово изпълнение на бюджета и СЕС на ОУ "Христо Ботев" гр. Алфатар за месец септември 2019г.</a> - 14/10/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000177DE?OpenDocument">КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019г. НА ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр. АЛФАТАР</a> - 9/10/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00017726?OpenDocument">ПРИЕТ Е ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ И ГФО НА ОБЩИНА АЛФАТАР КЪМ 31.12.2018 г.</a> - 26/9/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001772E?OpenDocument">ПРИЕТ Е ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНА АЛФАТАР КЪМ 30.06.2019 г.</a> - 26/9/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00016B96?OpenDocument">Kасовото изпълнение на бюджета, СЕС, чужди средства и справка за просрочените вземания за месец август 2019 год. </a> - 10/9/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00016B32?OpenDocument">Касово изпълнение на бюджета и СЕС на ОУ "Христо Ботев" гр. Алфатар за месец август 2019г.</a> - 3/9/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00016A92?OpenDocument">Kасовото изпълнение на бюджета, СЕС, чужди средства и справка за просрочените вземания за месец юли 2019 год. </a> - 12/8/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000167CA?OpenDocument">Баланс към 30.06.2019г.</a> - 29/7/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000167EA?OpenDocument">Касово изпълнение на бюджета и финансови отчети към 30.06.2019 год. на ОУ "Христо Ботев" гр. Алфатар</a> - 29/7/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001678A?OpenDocument">ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И НА СЕС НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА 2018 ГОДИНА</a> - 29/7/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000166E6?OpenDocument">Kасовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за второто тримесечие на 2019 г.</a> - 19/7/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000166BA?OpenDocument">КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ВТОРОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019г. НА ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр. АЛФАТАР</a> - 16/7/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001663A?OpenDocument">Kасовото изпълнение на бюджета, СЕС, чужди средства и справка за просрочените вземания за месец юни 2019 год. </a> - 8/7/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001664E?OpenDocument">Актуализация на поименен списък на капиталовите разходи месец юли 2019г.</a> - 8/7/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00015BF2?OpenDocument">Kасовото изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за месец май 2019 год. </a> - 13/6/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001590E?OpenDocument">Касовото изпълнение на бюджет, СЕС и чужди средства за април 2019 год. </a> - 14/5/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000157D2?OpenDocument">Баланс към 31.03.2019г.</a> - 25/4/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000157EE?OpenDocument">Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за първо тримесечие на 2019 год</a> - 25/4/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00015782?OpenDocument">КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, СЕС И ЧУЖДИ СРЕДСТВА КЪМ 31.03.2019 ГОД.</a> - 17/4/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000156E6?OpenDocument">КАСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019г. НА ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр. АЛФАТАР</a> - 11/4/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00014DC6?OpenDocument">Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства към 28.02.2019 год.</a> - 14/3/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00014CEE?OpenDocument">Годишен финансов отчет на община Алфатар за 2018 год.</a> - 25/2/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00014BFA?OpenDocument">Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м-ц януари 2019 год.</a> - 12/2/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00014C32?OpenDocument">Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства към 31.12.2018 год.</a> - 12/2/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00014BD6?OpenDocument">ПРИЕТ Е БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА 2019 ГОДИНА</a> - 11/2/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00014AB6?OpenDocument">КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2018 г. НА ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр. АЛФАТАР</a> - 15/1/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001497E?OpenDocument">Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м-ц декември 2018 год.</a> - 15/1/2019</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00014852?OpenDocument">АКТУАЛИЗАЦИЯ НА БЮДЖЕТА за 2018г.</a> - 14/12/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001483E?OpenDocument">АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПОИМЕННИЯ СПИСЪК ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ДЕКЕМВРИ 2018</a> - 14/12/2018</li></ul></div></div> <div class="clear"></div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footerNavigation">
<ul>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/accessibility?OpenDocument">Достъпност</a></li>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/law?OpenDocument">Правни</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>]