ТЪРГ с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен

12/3/2019
 
 
ТЪРГЪТ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21.12.2018 г. от 10,00 часа  заседателната зала на
Общински съвет Алфатар.