Заповед за стартиране на процедура за продажба на земеделска земя в землището на с.Цар Асен, общ.Алфатар

24/11/2011