Обявено е класирането на участниците в проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи в землището на община Алфатар

1/10/2015
 
 
Свързана информация: