Заповед за провеждане на търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от една стопанска година (2013-2014) на земеделски земи в землищата на съставните селища от Община Алфатар

6/8/2013

Прикачени файлове