Община Алфатар организира търг за определяне на купувач на транспортни средства, общинска собственост

8/2/2013