Заповед № РД - 204/29.03.2018 г. за определяне на наемател на част от имот - частна общинска собственост

29/3/2018