Явен търг за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост в гр.Алфатар на 19.12.2012г.

26/11/2012