Определен е ползвател на стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Алфатар

10/9/2013

Прикачени файлове