Открита е процедура по определяне на наематели на земеделски имоти в землищата на община Алфатар, срок за кандидатстване: 21.04.2014г.

28/2/2014

Прикачени файлове