Открита е процедура за отдаване под наем на общински водоем в землището на с.Цар Асен, срок за кандидатстване: 11.06.2014г.

26/5/2014