Откриване на процедура за водовземане от подземни води

20/11/2012