Обявен е търг за отдаване на земеделски земи от държавен поземлен фонд под наем, под аренда и за отглеждане на овощни насаждения

7/8/2014

Прикачени файлове