Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на УПИ III-283,кв.22 по РП на с.Алеково и УПИ II, кв..5 по РП на с Алеково

23/3/2022