Конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по маршрут гр.Силистра-гр.Алфатар-с.Бистра

5/9/2012