Откриване на процедура за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост

31/7/2013
Със Заповед № РД-244/29.07.2013г. се открива процедура за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост.

Прикачени файлове