ЗАПОВЕД ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ВОДОЕМИ

17/2/2012