[<div id="bodyContent"><h1>БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ</h1><h6>12/3/2016</h6><div id="breadcrumb"><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00000B46?Opendocument">Община Алфатар</a></div><div dir="ltr">&nbsp;</div><div class="DisplaySubpages" style="margin-bottom: 15px;"><ul><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00014872?OpenDocument">Касово изпълнение на бюджета, СЕС и чужди средства за м-ц ноември 2018 год.</a> - 11/12/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000147BE?OpenDocument">ПОКАНА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2019Г.</a> - 30/11/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00013CD2?OpenDocument">Отчет за изпълнение на бюджета на Община Алфатар за месец октомври 2018г.</a> - 13/11/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00015792?OpenDocument">Баланс към 30.09.2018г.</a> - 23/10/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00013AE6?OpenDocument">Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2018г.</a> - 23/10/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00013AA2?OpenDocument">Отчет за изпълнение на бюджета на Община Алфатар за месец септември 2018г.</a> - 15/10/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00013A4A?OpenDocument">КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2018 г. НА ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр. АЛФАТАР</a> - 3/10/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000138E6?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за август 2018 г.</a> - 12/9/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000137F2?OpenDocument">ПРИЕТ Е ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНА АЛФАТАР КЪМ 31.12.2017г.</a> - 5/9/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000136EA?OpenDocument">Отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Алфатар към 31.07.2018 г.</a> - 15/8/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00013606?OpenDocument">БАЛАНС КЪМ 30.06.2018г.</a> - 30/7/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000135EE?OpenDocument">Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2018г.</a> - 30/7/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000135BA?OpenDocument">Касово изпълнение на бюджета на НУ "Отец Паисий" с. Алеково за периода 01.01.2018 - 30.06.2018г.</a> - 26/7/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00013572?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за месец юни 2018 г.</a> - 20/7/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001353A?OpenDocument">ОБЯВА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ОТЧЕТ 31.12.2017</a> - 16/7/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001344E?OpenDocument">КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.06.2018 г. НА ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр. АЛФАТАР</a> - 4/7/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000131F6?OpenDocument">Касово изпълнение на бюджета и СЕС за месец май</a> - 7/6/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00012F4E?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за април 2018 г.</a> - 14/5/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00012376?OpenDocument">Отчет за изпълнение на бюджета на Община Алфатар към 31.03.2018 г.</a> - 25/4/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00012406?OpenDocument">Отчет към 31.03.2018 г. на НУ "Отец Паисий" с. Алеково</a> - 24/4/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001241A?OpenDocument">Отчет към 31.03.2018 г. на ОУ "Христо Ботев" гр. Алфатар</a> - 24/4/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00012316?OpenDocument">ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.03.2018 г. НА ДГ - гр. АЛФАТАР</a> - 2/4/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000121FA?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за февруари 2018 г.</a> - 14/3/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001225E?OpenDocument">НАЧАЛЕН ПЛАН-2018г. БЮДЖЕТ-ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр. АЛФАТАР</a> - 1/3/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000123E6?OpenDocument">НАЧАЛЕН ПЛАН-2018г. БЮДЖЕТ - НУ с. Алеково</a> - 1/3/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000123F6?OpenDocument">НАЧАЛЕН ПЛАН-2018г. БЮДЖЕТ - ОУ гр. АЛФАТАР</a> - 1/3/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000120CE?OpenDocument">БАЛАНС КЪМ 31.12.2017 г.</a> - 27/2/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000120B6?OpenDocument">ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2017 г.</a> - 27/2/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00012012?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за януари 2018 г.</a> - 16/2/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00011F9A?OpenDocument">Отчет към 31.12.2017 г. на НУ "Отец Паисий" с. Алеково</a> - 7/2/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00011FA6?OpenDocument">Отчет към 31.12.2017 г. на ОУ "Христо Ботев" гр. Алфатар</a> - 7/2/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00011F7E?OpenDocument">ПРИЕТ Е БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА 2018Г.</a> - 6/2/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00011662?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за декември 2017 г.</a> - 15/1/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00012256?OpenDocument">КАСОВ ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2017г. НА ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" гр. АЛФАТАР</a> - 5/1/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000115FE?OpenDocument">УТВЪРДЕНА ФОРМУЛА В ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА 2018г.</a> - 4/1/2018</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001152E?OpenDocument">АКТУАЛИЗАЦИЯ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР КЪМ ДЕКЕМВРИ 2017Г.</a> - 15/12/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001151A?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за ноември 2017 г.</a> - 12/12/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00011472?OpenDocument">АКТУАЛИЗАЦИЯ ДМА 2017г.</a> - 30/11/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001147A?OpenDocument">ПОКАНА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2018</a> - 30/11/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00011466?OpenDocument">ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2018</a> - 30/11/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001130E?OpenDocument">ДОКЛАД ОТЧЕТ ТБО 2017г. И ПЛАН 2018г.</a> - 17/11/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000112CA?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за октомври 2017 г.</a> - 13/11/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000111B6?OpenDocument">ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И БАЛАНС НА ОБЩИНА АЛФАТАР КЪМ 30.09.2017Г.</a> - 30/10/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00011122?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за септември 2017 г.</a> - 12/10/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000110BA?OpenDocument">ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 30.09.2017 г. НА ДГ - гр. АЛФАТАР</a> - 4/10/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00010FC6?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за август 2017 г.</a> - 8/9/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00010EEA?OpenDocument">ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО УТВЪРДЕНАТА ФОРМУЛА В ОБРАЗОВАНИЕТО</a> - 5/9/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000106EA?OpenDocument">ОДИТЕН ДОКЛАД ОТ СМЕТНА ПАЛАТА ЗАВЕРКА НА ГФО ЗА 2016Г. НА ОБЩИНА АЛФАТАР</a> - 31/8/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00018CB2?OpenDocument">СФУК - ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ</a> - 10/8/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00010632?OpenDocument">ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.07.2017 г.</a> - 9/8/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000105EE?OpenDocument">Докладна относно актуализация ДМА VIII 2017 г.</a> - 7/8/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00010552?OpenDocument">ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ И БАЛАНС НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР КЪМ 30.06.2017г.</a> - 26/7/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001042A?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за юни 2017 г.</a> - 10/7/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001032A?OpenDocument">Отчет към 30.06.2017 г. на ДГ гр. Алфатар</a> - 5/7/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00010246?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за май 2017 г.</a> - 9/6/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0001020A?OpenDocument">ПРИЕТ Е ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ КЪМ 31.12.2016г. НА ОБЩИНА АЛФАТАР</a> - 7/6/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000FF92?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за април 2017 г.</a> - 10/5/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000FF22?OpenDocument">Общо събрание на населението за обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на общината за 2016г.</a> - 3/5/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F6A6?OpenDocument">ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.03.2017г.</a> - 26/4/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F5FA?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за март 2017 г.</a> - 10/4/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F5BE?OpenDocument">Отчет към 31.03.2017 г. на ЦДГ гр. Алфатар</a> - 4/4/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F48E?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за февруари 2017 г.</a> - 10/3/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F392?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за януари 2017 г.</a> - 24/2/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F2FA?OpenDocument">Отчет към 31.12.2016 г. на ЦДГ гр. Алфатар</a> - 22/2/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F286?OpenDocument">БАЛАНС КЪМ 31.12.2016 г.</a> - 17/2/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F2BE?OpenDocument">ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА КЪМ 31.12.2016 г.</a> - 17/2/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F19E?OpenDocument">ПРИЕТ Е БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА 2017Г.</a> - 7/2/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F256?OpenDocument">Отчет към 31.12.2016 г. на НУ "Отец Паисий" с. Алеково</a> - 2/2/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F24E?OpenDocument">Отчет към 31.12.2016 г. на ОУ "Христо Ботев" гр. Алфатар</a> - 2/2/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F126?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за декември 2016 г.</a> - 19/1/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F0A2?OpenDocument">ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА 2017 г.</a> - 9/1/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F59A?OpenDocument">ЗАПОВЕД И ПРАВИЛА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РАБОТНА ЗАПЛАТА НА ДИРЕКТОР НА ДЕТСКА ГРАДИНА</a> - 4/1/2017</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000F002?OpenDocument">УТВЪРДЕНА Е ФОРМУЛАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА В ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА АЛФАТАР</a> - 29/12/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000EF9E?OpenDocument">Актуализация на бюджета на община Алфатар към м. декември 2016 г.</a> - 15/12/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000EF92?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за ноември 2016 г</a> - 13/12/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000EF66?OpenDocument">Докладна относно актуализация ДМА XII 2016 г.</a> - 12/12/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000EF6E?OpenDocument">Докладна отчет ТБО 2016 г. и план 2017 г.</a> - 12/12/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000EF76?OpenDocument">Приложение № 1 актуализация м. декември поименен списък ДМА 2016 г.</a> - 12/12/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000EEEA?OpenDocument">Обсъждане на ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2017 г.</a> - 30/11/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000EE9A?OpenDocument">ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА 2017</a> - 22/11/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000EE7A?OpenDocument">ПОКАНА за публично обсъждане на БЮДЖЕТ 2017 г.</a> - 22/11/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000EE2E?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за октомври 2016 г</a> - 16/11/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000ED12?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на Община Алфатар към 30.09.2016 г.</a> - 28/10/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000EBEE?OpenDocument">Актуализация месец септември поименен списък ДМА 2016 г.</a> - 30/9/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000EBE6?OpenDocument">Докладна записка за актуализация ДМА IX 2016 г.</a> - 30/9/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000EBDE?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за август 2016 г.</a> - 9/9/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000EBBA?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на община Алфатар за юли 2016 г.</a> - 8/8/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000DDDA?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на Община Алфатар и средства за сметка на ЕФ за второто тримесечие на 2016 г.</a> - 25/7/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000DB62?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на Община Алфатар за май 2016 г.</a> - 14/6/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000D8C2?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на Община Алфатар за април 2016 г.</a> - 10/5/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000D8E6?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на Община Алфатар за първото тримесечие на 2016 г.</a> - 25/4/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000CE62?OpenDocument">Приет отчет за касово изпълнение за 2015 год.</a> - 6/4/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000CBB6?OpenDocument">Общо събрание на населението за обсъждане на отчета за касовото изпълнение на бюджета на общината за 2015г.</a> - 12/3/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000CB96?OpenDocument">ПУБЛИЧНО ИНФОРМИРАНЕ ПО ОТЧЕТА ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2015г. И НА СРЕДСТВА ОТ ЕС</a> - 10/3/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000C90E?OpenDocument">Утвърдена е формулата за разпределение на средствата за финансиране на общообразователните училища на делегирани бюджети и разпределение на средствата</a> - 9/3/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000C916?OpenDocument">Баланс по бюджета на община Алфатар към 31.12.2015г.</a> - 19/2/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000C92A?OpenDocument">Отчетни данни по бюджета на общината за януари 2016г.</a> - 19/2/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000C862?OpenDocument">ПРИЕТ Е БЮДЖЕТЪТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА 2016г.</a> - 3/2/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000BF0E?OpenDocument">ПРОЕКТОБЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА 2016г.</a> - 11/1/2016</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000BD5E?OpenDocument">Докладни записки по актуализация на бюджета и на капиталовите разходи на общината към ХІІ.2015г., отчет на такса "Битова смет" за 2015г. и план -сметка за 2016г.</a> - 10/12/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000BBE2?OpenDocument">Общо събрание на населението за обсъждане на проектобюджета на общината за 2016г.</a> - 23/11/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000BBEA?OpenDocument">ДОКЛАД КЪМ ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА 2016</a> - 20/11/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000AF2E?OpenDocument">ПРИЕТ Е ОТЧЕТЪТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА, ОТЧЕТЪТ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМЕТКИТЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС КЪМ 30.06.2015</a> - 1/10/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000AD12?OpenDocument">ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ КЪМ 09.2015г</a> - 11/9/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000AB2E?OpenDocument">Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2015г.</a> - 4/8/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00009F2E?OpenDocument">Актуализация на капиталовите разходи на общината към юни 2015г.</a> - 5/6/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000098A2?OpenDocument">ПРИЕТ Е ОТЧЕТЪТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И ОТЧЕТЪТ ЗА СМЕТКИ НА СРЕДСТВА ОТ ЕС НА ОБЩИНА АЛФАТАР КЪМ 31.12.2014г.</a> - 31/3/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000095FE?OpenDocument">Общо събрание на населението за запознаване със състоянието на престъпността, борбата с нея, разкриване на криминални престъпления и отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Алфатар за 2014г.</a> - 1/3/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00009612?OpenDocument">Публично информиране по отчет за касово изпълнение на бюджета за 2014г. и на средствата от ЕС</a> - 26/2/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000958A?OpenDocument">БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА 2015г.</a> - 25/2/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000955E?OpenDocument">Баланс на община Алфатар към 31.12.2014г.</a> - 25/2/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000093C6?OpenDocument">Формула за разпределяне на средствата за финансиране на общообразователните училища на делегирани бюджети</a> - 3/2/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000093A6?OpenDocument">Бюджет на община Алфатар за 2015г. - проект!</a> - 26/1/2015</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00009086?OpenDocument">Актуализация на бюджета на общината към 5.12.2014 г.</a> - 5/12/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00009092?OpenDocument">Актуализация на поименния списък на капиталови разходи на общината към 5.12.2014 г.</a> - 5/12/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000909A?OpenDocument">Отчет за събраните приходи и разходи от такса "Твърди битови отпадъци" през 2014г. и План - сметка за приходите и разходите през 2015 г.</a> - 5/12/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000877E?OpenDocument">Доклад към проекта за бюджет на община Алфатар за 2015г.</a> - 12/11/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00008632?OpenDocument">ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2014г.</a> - 27/10/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00008662?OpenDocument">Общо събрание на населението по населени места за обсъждане на проектобюджета на общината за 2015г. </a> - 27/10/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000842A?OpenDocument">ПРОЕКТОБЮДЖЕТ ЗА 2015г. И АКТУАЛИЗИРАНА БЮДЖЕТНА ПРОГНОЗА ЗА МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА 2016 И 2017 г. С МАКЕТ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ</a> - 15/9/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000817E?OpenDocument">ОТЧЕТ за касовото изпълнение на бюджета, капиталовите разходи за ДМА и на сметките на средствата от ЕС към 30.06.2014г.</a> - 28/7/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00007796?OpenDocument">Актуализация на поименния списък за капиталови разходи на община Алфатар към м.юни 2014 г. </a> - 10/6/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000070C2?OpenDocument">Финансов отчет на община Алфатар за 2013г.</a> - 6/3/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000703E?OpenDocument">Общо събрание за отчет на касовото изпълнение на бюджета за 2013 г.</a> - 28/2/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000067A6?OpenDocument">УТВЪРДЕНА Е ФОРМУЛАТА ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АЛФАТАР, ПРИЛАГАЩИ СИСТЕМАТА НА ДЕЛЕГИРАНИ БЮДЖЕТИ ЗА 2014 г.</a> - 28/2/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000676E?OpenDocument">ОТЧЕТ ЗА КАСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА към 31.12.2013г.</a> - 27/2/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000675E?OpenDocument">ПРОГНОЗА за постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности за периода 2015-2017 г.</a> - 26/2/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000066E2?OpenDocument">БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА 2014г. </a> - 19/2/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000061D2?OpenDocument">БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА 2014Г. - проект</a> - 29/1/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00006482?OpenDocument">Доклад към актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за местни дейности 2014-2016г. и макет за постъпленията от местни приходи и за разходите за местни дейности</a> - 21/1/2014</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000062B2?OpenDocument">Актуализация на бюджета на общината към декември 2013г.</a> - 14/12/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00006296?OpenDocument">Наредба за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет</a> - 12/12/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000625A?OpenDocument">Приложение №1 ДМА - актуализация към декември 2013г.</a> - 5/12/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000061DA?OpenDocument">ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЯНА В ПРОЦЕНТА ЗА НАМАЛЕНИЕ НА ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА, СНАБДЕНИ С ДЕЙСТВАЩИ КАТАЛИЗАТОРИ</a> - 27/11/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00006196?OpenDocument">Публично обсъждане на проект за увеличение на промилите на такса битови отпадъци</a> - 21/11/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000060C2?OpenDocument">Обсъждане на проектобюджета на общината за 2014 година</a> - 18/11/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000573E?OpenDocument">Бюджетна процедура - 2014г.</a> - 5/11/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000054AE?OpenDocument">Бюджетна прогноза на община Алфатар за периода 2013-2016 за постъпления от местни приходи и разходи за местни дейности</a> - 12/9/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT000054B6?OpenDocument">Проектобюджет на община Алфатар за 2014г. и бюджетна прогноза за 2015-2016г.</a> - 12/9/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT0000408A?OpenDocument">О Б Я С Н И Т Е Л Н А З А П И С К А - ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2013 Г.</a> - 6/2/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00003F66?OpenDocument">Д О К Л А Д КЪМ ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР ЗА 2013 Г.</a> - 17/1/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00003EE6?OpenDocument">Касово изпълнение на бюджета при община Алфатар за 2012 г. и поименен списък на капиталовите разходи към 31.12.2012г.</a> - 11/1/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00003E32?OpenDocument">Заповед относно бюджетна процедура за 2013 година</a> - 2/1/2013</li><li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/NT00001E72?OpenDocument">ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА 2011г.</a> - 9/1/2012</li></ul></div></div> <div class="clear"></div>
</div>
<div id="footer">
<div id="footerNavigation">
<ul>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/accessibility?OpenDocument">Достъпност</a></li>
<li><a href="/ALFATAR/home.nsf/pages/bg/law?OpenDocument">Правни</a></li>
</ul>
<div class="clear"></div>
</div>
</div>
</div>
</body>
</html>]