Търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи в землището на община Алфатар, срок: 28.09.2015г.

3/9/2015