Заповед за откриване на процедура за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост

11/8/2011