РЕЗУЛТАТ от Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от обект - 16 кв.м., намиращ се в поземлен имот №237, кв. 8 по РП на с.Алеково, насрочен за 09.12.2021 г.

15/12/2021