Обявено е класирането на участниците и са определени наемателите на имоти след проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти от ОПФ "Пасища и мери" на Община Алфатар за срок от 1 година

11/1/2018