Достъп до обществена информация

28/3/2022
 
Заявления за достъп до обществена информация се приемат
всеки работен ден от 08,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа
в деловодството на общината на адрес:
гр. Алфатар, п.код 7570,  ул.Йордан Петров № 6
 
или на ел.адрес: obshtina_alfatar@abv.bg