Прекратяване на публичен търг с тайно наддаване за предоставяне под наем на 2.30 кв.м. от сградата на община Алфатар за монтиране на терминално устройство - АТМ

16/10/2023