РЕЗУЛТАТ от Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти от поземления фонд на Община Алфатар на 09.12.2021 г.

15/12/2021