Заповед за провеждане на търг за определяне на купувач на имот - частна общинска собственост: поземлен имот и сграда в гр.Алфатар, ул.Лилия

11/8/2011

Прикачени файлове