Търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост, срок до 24.09.2015г.

2/9/2015