Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общинска сграда №00415.503.1367.1, с площ от 130 кв.м по КККР на гр. Алфатар, с адрес: гр. Алфатар, ул. Александър Стамболийски № 27

23/12/2021