Обявен е търг за отдаване под наем на земеделски земи в землищата на община Алфатар, срок за кандидатстване: 2.07.2014г.

17/6/2014