Търг за отдаване под наем на земеделски земи в община Алфатар

19/6/2012