Търг с явно наддаване за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от горски територии, собственост на Община Алфатар

22/8/2013
Срок за закупуване на тръжна документация - до 16:00 часа на 05.09.2013 г.
 
Търга ще се проведе от 10:00 часа на 09.09.2013г. в Административната сграда на Община Алфатар