Заповед за обявяване на резултатите от проведен търг на 29.05.2020 г. и за определяне на наемател на свобдни имоти от ОПФ "Пасища и мери"

29/5/2020