Заповед за обявяване класиране на участниците в търг с явно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ на община Алфатар, проведен на 07.08.2020 г.

10/8/2020