Процедура за отдаване под наем на имот-частна общинска собственост в гр.Алфатар

30/8/2011