Община Алфатар обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имоти от ОПФ „Пасища и мери“ за една стопанска година, до 30.09.2019 г.

22/2/2019
 
Обява за търг на свободни пасища на 8-03-2019 - 2 стр.