Търг за отдаване под наем на имоти частна общинска собственост -дворни места в гр.Алфатар

18/6/2012