Търг с тайно наддаване за отдаване на УПИ XX-230, кв.5 по РП на с.Бистра

23/3/2022