Обявено е класирането на участниците и са определени наемателите на имоти след проведен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ на Община Алфатар за срок от 1 година

1/8/2017