ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА РИБАРНИК В С. ВАСИЛ ЛЕВСКИ

11/6/2024