РЕЗУЛТАТ от Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасища от ОПФ на Община Алфатар

23/5/2024