Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от сграда в с.Бистра за лекарски кабинет

3/10/2023