РЕЗУЛТАТ от втори търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земи от ОПФ на Община Алфатар, проведен на 29.08.2023 г.

5/9/2023