ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЗЕМИ ОТ ОПФ НА ОБЩИНА АЛФАТАР ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2023-2024 г.

12/7/2023