Заповед за определяне на наемател на ПИ №00415.503.3245 по КККР на гр. Алфатар, след търг

2/5/2023