Обявен е търг с тайно наддаване за отдаване под наем на пасище от ОПФ в с.Алеково

13/4/2023