Определен е наемател на пасища от ОПФ в с.Цар Асен, след проведен публичен търг

5/4/2023