Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 20 кв.м част от сграда в парцел I-общ., кв.5 по РП на с.Цар Асен за здравен пункт

16/3/2023