Търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот №00415.503.3206 по КККР на гр. Алфатар, ул. "Кокиче" с площ 1 301 кв.м. за отглеждане на едногодишни земеделски култури

25/11/2022