ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПИ №00415.503.1309 по КККР на гр. Алфатар на 18.08.2022 г.

4/8/2022